Regulamin

REGULAMIN KONKURSU GITAROWEGO W RAMACH

XI FESTIWALU GITAROWEGO „ GITARA NA KRESACH CHEŁM 10-11 KWIETNIA 2019 r. ”

 

 

 

I  ORGANIZATORZY:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie.

 

Współorganizatorzy: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, Towarzystwo Muzyczne w Chełmie.

Zadanie dofinansowane ze środków :Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

I a) SPONSORZY: Restauracja „ Kozak ” , Restauracja i Hotel „ Lwów ” ,Sklep Muzyczny                   „ Bas ” , Mega Music , Quena – Świat Instrumentów .

 

II  CELE:

Prezentacja dorobku artystycznego uczniów oraz osiągnięć dydaktycznych pedagogów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski .

Wymiana doświadczeń i poglądów na tematy nauczania gry na gitarze. Odkrywanie młodych talentów oraz popularyzacja klasycznej muzyki gitarowej. Badanie i diagnozowanie poziomu klas gitary w ośrodkach tzw. Ściany Wschodniej na tle innych regionów i miast Polski .Integracja środowiska gitarowego . Aktywizacja społeczności miasta Chełma w sprawy dotyczące sztuki. Ogólnopolska wymiana młodzieży.

 

III  WARUNKI:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia {państwowych, prywatnych, społecznych} z Polski .

 Konkurs jest jednoetapowy.

 

W przypadku dużej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji.

Przesłuchania konkursu są otwarte dla publiczności.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania nagrań audio-video.

Kolejność wykonawców zostanie ustalona drogą losowania lub zostanie ułożona w ten sposób, aby udogodnić dojazd uczestnikom.

Kandydaci i pedagodzy sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Zainteresowani we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe i wyżywienie.

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 90 złotych za osobę.

Wpłatę proszę dokonać na konto: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Chełmie, ul. Lubelska 3, 22-100 Chełm nr konta: 17 1240 2223 1111 0000 3578 7066

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

W wypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

Informacje oraz harmonogram przesłuchań dla uczestników konkursu, pedagogów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.muzycznachelm.pl po otrzymaniu przez organizatora kart zgłoszeń, bądź zostaną przekazane e-mailem, faxem lub telefonicznie.

Po zakończeniu pierwszego i drugiego dnia przesłuchań mogą być prowadzone przez jurorów seminaria zaś wieczorem odbędą się koncerty gitarowe.

 

IV  PROGRAM:

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA:

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA DO LAT 13 (urodzeni po 31 grudnia 2005)

1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 6 do 10 minut

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA DO LAT 16 (urodzeni po 31 grudnia 2002)

 

1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 10 do 12 minut

 

***************************************************************

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA:

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA –klasy I-III 

 1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 13 do 15 minut

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA -klasy IV-VI 

 

1.Utwór z muzyki dawnej

2.Utwór dowolny

3.Dwie ostatnie części sonaty lub sonatiny napisanej po 1900 roku lub temat z wariacjami z dowolnej epoki

Czas występu – od 15 do 18 minut

 

Program musi być wykonywany z pamięci.

Kolejność wykonywanych utworów dowolna.

Program powinien mieścić się w ramach minimum programowego danej klasy.

 

V  TERMIN:

Przesłuchania, seminaria i koncerty odbędą się 10-11 kwietnia 2019 r.

 

VI  Zgłoszenia uczestników należy nadesłać w  terminie do dnia 18 marca 2019 r.

 

VII  JURY:

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora PSM I i II st.                        w Chełmie. Jury pracować będzie na podstawie regulaminów opracowanych przez organizatorów konkursu a decyzje jury są ostateczne.

Skład jury – do ustalenia  :

VIII  NAGRODY:

Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa zaś laureaci nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy.

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA  (obie grupy wiekowe w ramach tej grupy):

1 miejsce -700 zł

2 miejsce - 400 zł

3 miejsce – dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA  (obie grupy wiekowe w ramach tej grupy):

1 miejsce - 900 zł

2 miejsce - 500 zł

3 miejsce – dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe

 

Kwoty niektórych nagród pieniężnych (najwyższych -900 zł ) mogą podlegać  opodatkowaniu.

Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród.

 

IX  KONTAKT:

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

  1. I.J. Paderewskiego w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102

tel: 82/565-38-87  

www.muzycznachelm.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik sekcji: Andrzej Makaryczew, tel: 601-697-017

dyrektor Andrzej Wojtaszek : 608-629-510