Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW 2018/2019:

  • Tomasz Kazimierczak - przewodniczący
  • Aneta Sierkowska - zastępca przewodniczącego
  • Ada Wróblewska - sekretarz

Komisja rewizyjna:

  • Anna Marynowska
  • Aneta Wybraniec
  • Monika Drzewicka
  • Krzysztof Łygas