PLAN PRACY PSM I i II STOPNIA W CHEŁMIE

na rok szkolny 2021/2022

 

LP

DZIAŁANIE

DATA

ODPOWIEDZIALNY

 

 

WRZESIEŃ

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

3

 

2

Zebrania sekcji

20 -24

 

3

Zebranie zespołu kierowniczego

16

 

4

Omówienie realizacji Planów Pracy Szkoły oraz poszczególnych sekcji

20

 

5

Rada Pedagogiczna

20

 

6

Zebranie dyrekcji z rodzicami- Zebranie Rady Rodziców

20

 

 

7.

Egz. dyplomowy z fortepianu

D. Wróblewskiego

27

 

8.

Popis uczniów mających wziąć udział w koncercie w Domu Opieki Społecznej

29

L. Stachniuk

9.

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Inaugurujący Nowy Rok Szkolny 2021/2022. Juliusz Goniarski- fortepian.

30

A. Schulz-Brzyska

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

1.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14

 

2.

Szkolny konkurs z kształcenia słuchu dla klas starszych szkoły I stopnia

oraz klas I i II szkoły II stopnia.

20

M. Szymańska-Szubert

J. Mech

     3.

Warsztaty gitarowe dla nauczycieli i uczniów szkół I stopnia- Biała Podlaska

 

K. Oleszczyńska

A. Makaryczew

     4.

Koncert uczniów z okazji Dnia Nauczyciela

13

K. Wach

     5.

WDN- Jan Jakub Bokun- klarnet

Seminarium i szkolenie dla n-li

28

A. Figiel

 

 

LISTOPAD

 

 

1

Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości -INSCENIZACJA MUZYCZNO-SŁOWNA „ NASZA NIEPODLEGŁA”

10 godz. 16:30

A. Jaszczuk- zespół wokalny

A. Piekaroś- Padzińska

N. Skipor

2

Wywiadówka w klasach teorii i nauczycieli instrumentalistów

25-26

M. Szymańska- Szubert

3

Zaliczenie nr I w klasach skrzypiec.

29

 

4

Popis klas gitary K. Oleszczyńskiej i

A. Makaryczewa

 

 

5

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości I. J. Paderewskiego (Dzień Patrona). Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły I stopnia.

17

J. Mech, M. Szymańska- Szubert

6

„Andrzejkowe Melodie” – koncert

 

A. Schulz-Brzyska

7

Warsztaty WDN z dr hab. Michałem Nagy- gitara

 

A. Makaryczew

 

8

Koncert z utworami Paderewskiego

 

A. Wojtaszek, A. Schulz- Brzyska,

9

Popis w sekcji fortepianu- utwór dowolny

 

A. Schulz-Brzyska

 

 

GRUDZIEŃ

 

1

Wieczór kolęd – klasy gitary

17

A.

Makaryczew

K.

Oleszczyńska

2

Popis ogólnoszkolny (wieczór kolęd)

22 godz. 17:00

 

3

N-le realizujący awans zawodowy organizują kolędowe audycje dla przedszkolaków oraz uczniów wczesnych klas szkolnych

20 lub 21

N. Skipor, K. Wach, M. Maciąg.

4

Rada pedagogiczna (diagnoza poziomu nauczania oraz planowane oceny

w poszczególnych klasach).

16 godz. 12:00

 

 

5

Grudniowe kolędowanie

 

M. Turewicz

6

Przesłuchania-popisy półroczne we wszystkich sekcjach instrumentalnych

1-21

 

 

 

7

Popis klasowy Agnieszki Piekaroś – Padzińskiej

13

 

8

Wieczór kolęd i wigilia klasowa w kl. Agnieszki Piekaroś–Padzińskiej

 

 

9

Kolędy gitarowe

 

K. Oleszczyńska,

A. Makaryczew

10

Popis klas Lidii Stachniuk i Małgorzaty Tkaczyk

3

 

11

Wycieczka do Filharmonii Lubelskiej 

7

M.Szymańska- Szubert  i J. Mech

***

Wynajem Sali dla Przedszkola Arka

13 w godzinach 17-20

 

 

 

STYCZEŃ

 

1

Obserwacje zajęć u nauczycieli M. Maciąg, N. Skipor i K. Wach

 

 

2

Zabawa choinkowa

27

S. Piędzia, A. Makaryczew,

J. Mech, M. Szymańska-Szubert

3

Popis ogólnoszkolny

20 (mieszany skład uczniów szkoły I i II st.)

N. Skipor, M. Maciąg

4

Klasa skrzypiec – zaliczenie nr II

10

 

5

Wywiadówka

26

 

6

Rada Pedagogiczna klasyfikacja

13 godz.12:00

 

7

Przesłuchania z fort. dod.- Etiuda i sonatina

 

A. Schulz- Brzyska

8

Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

 

Uczennica

E. Orłowska

A. Wojtaszek,

J. Mech

9

Popis dyplomantów

 

A. Wojtaszek

10

Seminarium WDN z teorii Lidia Florek – kształcenie słuchu i rytmika

 

M Szymańska- Szubert, J. Mech

11

Koncert uczniów klas 2,3 i 2(4) dla Babć i Dziadków. Pokazy Rytmiczne.

24

A. Jaszczuk

12

Teatrzyk przygotowany przez M. Tkaczyk i L. Stachniuk pt. „Bajkowe jasełka”

 

M. Tkaczyk i

L. Stachniuk

13

„Geburstag, Halo Herr Mozart”. Koncert Mozartowski

27

A. Schulz- Brzyska

 

 

LUTY

 

1

Konkurs z literatury muzycznej „Muzyka polska” dla uczniów szkoły II stopnia

 

M. Szymańska- Szubert, J. Mech

2

Fortepian- gamy, gra a’vista dla uczniów I i II st.

 

 

3.

Ferie zimowe

14-27

 

 

 

MARZEC

 

1

Warsztaty WDN w klasach śpiewu i dla innych nauczycieli z prof. Małgorzatą Ratajczak 

 

7

N. Skipor i A. Piekaroś- Padzińska

2

Konkurs z kształcenia słuchu dla klas- jak w październiku 2021.

 

28

M. Szymańska- Szubert

J. Mech

J. Jemielnik

A. Jaszczuk

3

Koncert wiosenny – ogólnoszkolny mały popis

21

N. Skipor, M. Maciąg, K. Wach

4

„Koncert z goździkiem” na Dzień Kobiet 

8 lub 10

A. Schulz-Brzyska 

5

Audycje dla szkół

16 godz. 9:30 i 10:30

 

 

6

Klasa skrzypiec -zaliczenie nr III

23

 

7

Testy CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas 6(6) i 4(4)

 

 

8

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego

18

M. Szymańska- Szubert,

J. Jemielnik,

A. Jaszczuk,

J. Mech.

 

 

KWIECIEŃ

 

1

Popis klasy perkusji i akordeonu

4

P. Wróblewski

2

Egzamin dyplomowy z historii muzyki

27

A. Wojtaszek,

M. Szymańska- Szubert

3

Audycje muzyczne dla przedszkoli (organizują n-le realizujący awans zawodowy)

22

godz.10:00 i

11:00

K. Wach, M. Maciąg, N. Skipor.

4

Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Gitara na Kresach – Chełm 2022”

6-7

A. Wojtaszek,

K. Oleszczyńska,

A. Makaryczew.

5

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do szkoły I i II stopnia. (Towarzystwo Muzyczne).

9,23 ,30 IV oraz

7 maja

 

K. Szczepaniak,

M. Turewicz,

J. Mech,

M. Szymańska- Szubert

6

Wycieczka do Teatru Muzycznego

 w Lublinie lub do Kąśnej Dolnej

(Paderewski)

 

A. Wojtaszek.

J. Mech,

M. Szymańska –Szubert

7

Popis w sekcji fortepianu- utwór dowolny

 

A.Schulz-Brzyska

8

Spektakl „Od Moniuszki do Starszych Panów”

25

N. Skipor

A. Piekaroś-Padzińska

 

9

WDN w klasie perkusji i dla innych nauczycieli prowadzone przez dr hab.

Piotra Biskupskiego

 

 

P. Wróblewski

 

 

MAJ

 

1

Egzaminy klasyfikacyjne, końcowe i dyplomowe.

16-31

 

2

Przesłuchania kwalifikacyjne oraz egzaminy do szkoły I i II stopnia.

11

Komisje powołane zarządzeniem dyrektora

3

Rada Pedagogiczna

(planowane oceny w poszczególnych klasach oraz omówienie wyników przesłuchań kwalifikacyjnych oraz egzaminów do szkoły I i II stopnia).

16

 

4

Koncert dla Mamy i Taty

Klasy pierwsze I i II st.

26

A. Jaszczuk

5

Sprawdzian klasyfikacyjny z przedmiotów teoretycznych na zakończenie szkoły I st. dla klas 6(6) i 4(4) I st.

 

M. Szymańska- Szubert

6

Seminarium WDN ?

 

 

7

Wywiadówka

23

 

 

 

CZERWIEC

 

1

Rada klasyfikacyjna

13

 

2

Popis końcowy

15

 

3

Zebranie zespołu kierowniczego podsumowujące rok szkolny

 

 

4

Zakończenie roku szkolnego

24

 

5

 

 

Dzień Dziecka (impreza zorganizowana przez

Samorząd Szkolny pt. „Mam talent”

 

 

6

Rada Pedagogiczna Plenarna

29