W dniach: 21 kwietnia, 28 kwietnia, 7 maja, 12 maja odbędą się spotkania z kandydatami na ucznia szkoły.

Spotkania odbędą się w godzinach od 15:30 do 17:00.

Chętnych prosimy o wybór jednego spośród podanych dni i przyjście do szkoły. Wymagane będzie zaśpiewanie dowolnej piosenki oraz powtórzenie wybranych sekwencji rytmicznych i melodycznych.

W dniu 19 maja w godzinach 15:30- 18:00 odbędą się Przesłuchania Kwalifikacyjne dla kandydatów do szkoły I stopnia oraz Egzamin Kwalifikacyjny dla kandydatów do szkoły II stopnia.