Drukuj

OGŁOSZENIE

Dyrektora PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie w sprawie zwołania w dniu 7 kwietnia 2021 r. posiedzenia Rady Rodziców.

Na podstawie § 8, ust. 2, pkt.3 oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Rady Rodziców w PSM I i II st. w Chełmie zwołuję w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:30 zebranie Rady Rodziców, celem wyłonienia dwóch członkiń/członków Rady Rodziców do Komisji Konkursowej, mającej na celu wybór dyrektora PSM I i II st. w Chełmie.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w budynku PSM I i II st. w Chełmie przy ulicy Hrubieszowskiej 102, w sali Kameralnej.