REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GITAROWEGO „GITARA NA KRESACH CHEŁM 6-7 KWIETNIA 2022 r.”

  

I ORGANIZATORZY:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Chełmie.

Współorganizatorzy: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Chełmie, Towarzystwo Muzyczne w Chełmie.

Zadanie dofinansowane ze środków: Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

SPONSORZY: Restauracja „Kozak”, Restauracja i Hotel „Lwów”, Sklep Muzyczny „Bas”, Mega Music, Quena– Świat Instrumentów.

 

II CELE:

Prezentacja dorobku artystycznego uczniów oraz osiągnięć dydaktycznych pedagogów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski.

Wymiana doświadczeń i poglądów na tematy nauczania gry na gitarze. Odkrywanie młodych talentów oraz popularyzacja klasycznej muzyki gitarowej. Badanie i diagnozowanie poziomu klas gitary w ośrodkach tzw. Ściany Wschodniej na tle innych regionów i miast Polski.     Integracja środowiska gitarowego. Aktywizacja społeczności miasta Chełma w sprawy dotyczące sztuki. Ogólnopolska wymiana młodzieży.

 

III WARUNKI:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia {państwowych, samorządowych, prywatnych, społecznych} z Polski.

Konkurs jest jednoetapowy.

W przypadku dużej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstępnej selekcji.

Przesłuchania konkursu są otwarte dla publiczności.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania nagrań audio-video.

Kolejność wykonawców zostanie ustalona drogą losowania lub zostanie ułożona w ten sposób, aby udogodnić dojazd uczestnikom.

Kandydaci i pedagodzy sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Zainteresowani we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe i wyżywienie.

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych za osobę.

Wpłatę proszę dokonać na konto: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Chełmie, ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm nr konta: 17 1240 2223 1111 0000 3578 7066

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

W wypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku braku organizacji Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Informacje oraz harmonogram przesłuchań dla uczestników konkursu, pedagogów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.muzycznachelm.pl po otrzymaniu przez organizatora kart zgłoszeń, bądź zostaną przekazane e-mailem, faxem lub telefonicznie.

Po zakończeniu pierwszego i drugiego dnia przesłuchań mogą być prowadzone przez jurorów seminaria zaś wieczorem odbędą się koncerty gitarowe.

 

IV PROGRAM:

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA:

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA urodzeni po 31 grudnia 2008

1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 6 do 10 minut

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA urodzeni po 31 grudnia 2005

1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 10 do 12 minut

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA:

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA –klasy I-III 

1.Etiuda

2.Allegro sonatowe, rondo lub temat z wariacjami

3.Program dowolny

Czas występu od 13 do 15 minut

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA -klasy IV-VI 

1.Utwór z muzyki dawnej

2.Utwór dowolny

3.Dwie ostatnie części sonaty lub sonatiny napisanej po 1900 roku lub temat z wariacjami z dowolnej epoki

Czas występu – od 15 do 18 minut

 

Program musi być wykonywany z pamięci.

Kolejność wykonywanych utworów dowolna.

Program powinien mieścić się w ramach minimum programowego danej klasy.

 

V TERMIN:

Przesłuchania, seminaria i koncerty odbędą się 6-7 kwietnia 2022 r.

 

VI Zgłoszenia uczestników należy nadesłać w terminie do dnia 15 marca 2022 r.

 

VII JURY:

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora PSM I i II st. w Chełmie. Jury pracować będzie na podstawie regulaminów opracowanych przez organizatorów konkursu a decyzje jury są ostateczne.

Skład jury – do ustalenia.

 

VIII NAGRODY:

Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa zaś laureaci nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy.

UCZNIOWIE SZKÓŁ I STOPNIA (obie grupy wiekowe w ramach tej grupy):

1 miejsce -700 zł

2 miejsce - 400 zł

3 miejsce – dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ II STOPNIA (obie grupy wiekowe w ramach tej grupy):

1 miejsce - 900 zł

2 miejsce - 500 zł

3 miejsce – dyplom laureata oraz nagrody rzeczowe

 

Kwoty niektórych nagród pieniężnych (najwyższych -900 zł) mogą podlegać opodatkowaniu.

Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród.

 

IX KONTAKT:

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

I.J. Paderewskiego w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102

tel: 82/565-38-87  

www.muzycznachelm.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik sekcji: Andrzej Makaryczew, tel: 601-697-017

dyrektor Andrzej Wojtaszek: 608-629-510

  

BAZA HOTELOWA

Hotel Edels
22-100 Chełm
Al. Przyjaźni 9
Tel: 82 545 97 98

Hotel Kamena
22-100 Chełm
Al. Armii Krajowej 50
tel.: 82 565 64 01 - 03
fax: 82 565 64 00

Hotel Duet
ul. Hrubieszowska 54a
22-100 Chełm
tel: 82 565 50 50
fax: 82 565 60 60

ZAJAZD TRZY DĘBY
Janów 217
22-100 Chełm
tel.: 82 563 33 44
fax: 82 562 50 81

Hotel Kozak
Hrubieszowska 37
22-100 Chełm
tel. 82 564 88 91
tel. 82 564 88 92


Pokoje gościnne MOSiR
I Pułku Szwoleżerów 15a
22-100 Chełm
tel.: 82 563 02 86


CENTRUM USŁUG HOTELOWYCH "RELAX"
11 Listopada 2
22-100 Chełm
tel.: 82 565-14-12