Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie kształci dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, klarnet, saksofon, flet ,fagot, trąbka ) oraz w klasie śpiewu. Do Szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 23 lat. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zajęcia lekcyjne są bezpłatne. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu, tak samo jak w większości szkół ogólnokształcących. Zajęcia odbywają się w formie lekcji indywidualnych i zbiorowych. Prowadzone są dzienniki, uczniowie uczestniczą w sprawdzianach i egzaminach ,wydawane są świadectwa etc.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie nie wypełniają obowiązku szkolnego w tutejszej Szkole. Uczęszczają oni na zajęcia do szkół ogólnokształcących, dodatkowo biorąc udział w zajęciach szkoły muzycznej, najczęściej w godzinach popołudniowych.

W ramach zajęć szkoły muzycznej uczniowie wszystkich klas i wydziałów uczęszczają obowiązkowo na zajęcia indywidualne z gry na wybranym instrumencie oraz na zajęcia teoretyczne odbywające się w grupach. W przypadku Wydziału Wokalnego zamiast zajęć z gry na wybranym instrumencie odbywają się indywidualne lekcje śpiewu solowego.

W ramach Szkoły I stopnia (odpowiednik szkoły podstawowej ) zajęcia odbywają się:

– w cyklu 6-letnim (nauka trwa 6 lat, przyjmowani są kandydaci w wieku od 5 do 10 lat bez przygotowania muzycznego). W cyklu 6-letnim odbywa się nauka na następujących instrumentach – fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, saksofon, puzon, perkusja, organy.

– w cyklu 4-letnim (nauka trwa 4 lata, przyjmowani są kandydaci w wieku od 8 do 16 lat bez przygotowania muzycznego). W cyklu 4-letnim odbywa się nauka na następujących instrumentach – fortepian, skrzypce, altówka ,wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, perkusja i akordeon, organy.

W ramach Szkoły II stopnia ( odpowiednik szkoły średniej ) zajęcia odbywają się:

– na Wydziale Instrumentalnym (nauka trwa 6 lat, przyjmowani są kandydaci w wieku od 10 do 23 lat, w zależności od instrumentu z przygotowaniem muzycznym lub bez przygotowania muzycznego).

Na Wydziale Instrumentalnym prowadzimy naukę gry na następujących instrumentach:

– fortepian ,skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, organy (na te instrumenty przyjmowani są kandydaci z odpowiednim przygotowaniem muzycznym).

– flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja, organy (na te instrumentach przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego).

– na Wydziale Wokalnym (nauka trwa 4 lata, przyjmowani są kandydaci w wieku 16-23 lat bez przygotowania muzycznego).
Na przełomie kwietnia i maja Szkoła organizuje rokrocznie tzw. Dni Otwartych Drzwi ( 4 kolejne środy ) . Podczas tego wydarzenia można zobaczyć jak funkcjonuje nasza placówka, obejrzeć prezentację wszystkich instrumentów i sprawdzić swoje predyspozycje muzyczne u naszych nauczycieli. Przesłuchania kwalifikacyjne oraz Egzaminy wstępne na wszystkie wydziały odbywają się co roku na przełomie maja i czerwca.